הרחק מעין אדם

מילים ומנגינה: יהודה כרמל
ביצוע: יהודה כרמלCopyright © 2002-2023 Yehuda Carmel. All rights reserved.
2023-2002 כל הזכויות שמורות ליהודה כרמל ©