הפעם פנינו לשלום

מילים ומנגינה: יהודה כרמל
 ביצוע: להקת הברושים

 Copyright © 2002-2024 Yehuda Carmel. All rights reserved.
2024-2002 כל הזכויות שמורות ליהודה כרמל ©